Opleiding | Project - Carshop

Opleiding | PHP 2 OOP | Project - Carshop
Gepost op
vrijdag 27 april 2018 om 09:26
Gepost door
admin@nimor

Dit was het eindproject voor de module PHP deel 2 (Object Orientated Programming).

Voor dit project hebben we in groepjes van twee tot drie personen gewerkt.

De opdracht was volgende:

Nu we een router en een querybuilder hebben gemaakt, is het tijd om deze handige classes te gaan gebruiken. 

Herwerk de phpshop van de eerste lessen in een nieuw project waarbij je gebruik maakt van de router, de querybuilder, controllers en views.

Meer info

Mijn teamleden:

Kim Vanrijckel: http://www.kimvanrijckel.be/

Frank Mooren: https://www.frankmooren.be/

 

Vereisten

Maak een class Product met volgende eigenschappen

 

Properties:

id

naam

omschrijving

prijs

btwtarief

beoordeling (uitbreiding)

aantalbeoordelingen (uitbreiding)

 

Methods:

toonprijsinclbtw

beoordelen (uitbreiding)

 

Voorzie volgende functionaliteiten in je shop:

- product lijst (bvb raster)

- product toevoegen

- product verwijderen

- product detailpagina (product?id=XX)

- product bewerken

 

Maak hierbij steeds gebruik van een controller en een view. Zorg voor de juiste request method (POST/GET).

Let op: controller verwerkt het verzoek (logica) en de view presenteert de data indien nodig.

Breid je viewbestanden uit met de nodige includes.

Voorzie bootstrap in je layout. (breid de views uit met een aantal partial views - htmltop, htmlbottom)

 

Uitbreiding

Voorzie de mogelijkheid om een product te beoordelen. Doe dit alsvolgt

Voorzie een aantal sterren die worden weergegeven langs mekaar. Elke ster stelt een getal voor tussen 1 en 5.

Als op de eerste ster geklikt wordt, gaat de browser naar product/beoordeel?product=ID&score=1.

De controller voor deze pagina verwerkt deze score door het aantal beoordelingen op te hogen en een gemiddelde te maken van alle scores. 

Geef deze score weer op je productdetailpagina. 

Voorzie de mogelijkheid om een product toe te voegen aan een winkelwagen. 

In de winkelwagen moeten volgende acties mogelijk zijn:

 

- Product toevoegen aan de winkelwagen

- Product verwijderen uit de winkelwagen

- Winkelwagen leegmaken

- winkelwagen bewerken (aantallen)

 

Bovendien moet de winkelwagen correct de prijzen te berekenen van alle producten (mét BTW)

Zorg voor een overzichtelijke vorm van de winkelwagen. 

Bij het klikken op 'bestellen' wordt de melding 'bedankt voor uw bestelling' getoond en wordt de cart weer leeg gemaakt.

 

Uitbreiding:

Voorzie een veld waarin een kortingscode kan ingegeven worden. (velden ID, code, status)

Deze kortingscodes staan in een databank en worden bij het inzenden van het formulier gecontroleerd op geldigheid. 

Wanneer er besteld wordt met kortingscode moet:

- het totaalbedrag verminderd worden met 10 euro

- de kortingscode status op 1 gezet worden (gebruikt)

evaluatieresultaat voor PHP 2 (Object Orientated Programming)

Geslaagd met 93% van het eindtotaal