Opleiding | Project - Jquery Man

Opleiding | Jquery | project - Jquery man
Gepost op
vrijdag 27 april 2018 om 09:27
Gepost door
admin@nimor

Dit was het eindproject voor de module jQuery.

Voor dit project hebben we in een groepje van 4 personen gewerkt, ik heb in dit project het stripverhaal van jQuery Man gerealiseerd.

De opdracht was volgende:

Maak een multimediaal-informatieve en promotionele onepage webpagina.

Onderwerp: promotie van de jquery cursus.

Voor deze opdracht werk je samen in groepen van drie. Je zal ook een verslag en beoordeling van deze samenwerking geven. Hou er rekening mee dat iedereen zijn uniek en apart deel in  jQuery scripting moet doen(elke code wordt getagd door de auteur). Je demonstreert je kennis, toepassing en uitbreiding van zowel de geleerde code als (nieuwe) plugins. Enkel plugins gebruiken is dus niet voldoende.

Meer info

Mijn Teamleden:

Kim Vanrijckel: http://www.kimvanrijckel.be/

Steffi Verbruggen: http://www.steffiverbruggen.be/

Berry Swennen: http://www.berryswennen.be/

 

Concept

Denk na over het concept, bv. Je mag de standaard opbouw van een reclame animatiesite gebruiken, maar je mag ook "out of the box" denken, opvallen en in het oog springen en innovatief zijn, en dit mag gerust "over the top" zijn, hou hierbij wel de UX in het oog: voorzie een vlotte UX: snelle eerste scherminhoud, dynamische inlezing van inhoud en media (ajax), heldere navigatie en animatie.

 

Vergaderingen en brainstorm

Voor het concept maak je gebruik van een brainstorm onder de teamleden.

 

Je toetst je ideeën en objectieven af volgens het SMART principe:

 • Specifiek: wat wil je juist doen
 • Meetbaar: kan je duidelijk aangeven wie wat gaat doen
 • Aanvaard: zijn alle leden akkoord
 • Realistisch: kan het idee technisch gerealiseerd worden
 • Tijdsgebonden: is het realiseerbaar binnen de tijd die voorzien is

 

Om jullie vergaderingen vlot te laten verlopen houd je rekening met volgende punten:

 • Actief luisteren
 • Respect voor elkaars mening
 • Elke inbreng telt

 

Proces

 • Mogelijke stappen in het proces zijn:
 • inspiratie verzameling
 • gegevensverzameling
 • brainstorm
 • keuze van design-technische opbouw(html, boilerplate, jquery plugins,...)
 • ontwerp/verzameling van afbeeldingen, video, lettertype, tekstuele inhoud, ...
 • ontwerp/schets van de layout
 • ontwikkeling van de pagina
 • uittesten en debuggen

 

Inhoud

Voorzie dat jquery zowel in Vschool als in de opleiding Frontend Developer voor werkzoekenden te volgen is, met de nodige verwijzingen.

Je kan gebruik maken van de info op volgende sites, voorzie ook links in je eindwerk:

http://vschool.be/cursussen/jquery

http://www.opleidingwebdesigner.be/jquery.php

http://www.cvodeverdieping.be

Voorzie een call to action, met aanvullende gegevens, voor:

http://vschool.be/cursussen/jquery

http://www.opleidingwebdesigner.be/contact.php

evaluatieresultaat voor het project jquery - jquery man

Geslaagd met 77% van het eindtotaal